La récolte

Entre octobre et mi-novembre, les ouvriers et ouvrières arrachaient les racines de chicorée à la main, avec un outil nommé « fourkète », ce qui rendait le travail très pénible ; ils restaient pliés des journées entières pour arracher les chicorées une à une. Une fois arrachées, on alignait les racines pour en couper les feuilles - utilisées comme engrais vert - à l’aide d’un « couteau à chicorée ». Les racines étaient ensuite amoncelées en tas, tous les 4 m environ. On les couvrait de feuilles pour les protéger des intempéries en attendant de les charger à la fourche dans un tombereau pour être transportées à la sécherie.

Oogsten van de wortels

Tussen oktober en half november rooiden de arbeiders en arbeidsters de cichoreiwortels. Met de "Fourkete" werden de wortels uit de grond gehaald, wat het werk erg pijnlijk maakte voor handen en rug. Men werkte de hele dag gebogen om de cichorei één voor één uit te trekken. Eenmaal uitgetrokken werden de wortels op een rij gelegd om de bladeren af te snijden, met behulp van een "cichoreimes".  De wortels werden vervolgens op hoopjes gestapeld, op een afstand van  4 m  Ze werden bedekt met bladeren om ze tegen het weer te beschermen zolang ze niet met een 'kipkar' naar de drogerij (ast) werden vervoerd.

Arracheuse de chicorée | Rooimachine

Fourkète adaptée | Rooivork

Arrachage à la" fourkète" | Rooien met de 'fourkète'

Décolletage des racines | Afsnijden van het loof

Décolletage des racines | Afsnijden van het loof

Contrôle avant arrachage | Controle voor het rooien

Chargement des racines de chicorée | Laden van de wortels

Arrachage avec un soc | Rooien met een ploeg

Arrachage mécanique | Mechanisch rooien

Arrachage des racines avec un soc de charrue | Rooien met een ploeg

Vidéo arrachage avec un soc | Fragment Uitrijden met ploeg

Vidéo récolte des racines | Filmfragment cichoreiwortels oogsten

La chicorée, des semis à la récolte, explications de Pierre Noël, ancien agriculteur | Cichorei, van zaaientot ogsten, uitleg door Pierre Noël, voormalig boer