La récolte et le transport

Les racines sont d’abord lavées, débarrassées de la terre et des déchets solides. Elles sont ensuite acheminées vers le coupe-racines pour être débitées en cossettes. Les cossettes sont emmenées par une chaîne à godets au plancher supérieur du bâtiment. Elles sont transportées manuellement dans des paniers et étalées sur la platine du même niveau. Elles séjournent environ 24 heures sur chacune des trois platines. Les cossettes sont séchées par la chaleur fournie par des feux à coke. La vapeur d’eau est évacuée à l’extérieur. En fin de cycle les cossettes sèches sont transférées dans le magasin à cossettes pour être entreposées.

Oogsten en transport

De wortels worden eerst gewassen, ontdaan van grond en afval. Ze worden vervolgens naar de snijmachine gestuurd om in bonen (kleine stukken) te worden gesneden. De bonen worden door een emmerketting naar de bovenverdieping van het gebouw gebracht. Ze worden handmatig, met manden op de plaat van de bovenste verdieping verspreid. Ze blijven ongeveer 24 uur op elk van de drie verdiepingen. De chips worden gedroogd door de hitte die wordt geleverd door cokesvuren. De waterdamp wordt naar buiten gestuurd. Aan het einde van de cyclus worden de droge chips overgebracht naar opslagplaats voor transport.

 

Lavage et coupe | Het wassen en snijden
Le séchage | Het drogen
Le couloir des feux | De vuren "den duicker"