Séchage des cossettes

Les cossettes vertes sont étendues sur la platine supérieure, percée de trous de 25 mm de diamètre. Sur cette platine on étend une couche de cossettes d’environ 80 cm. Elles sont ensuite descendues sur la platine intermédiaire qui présente des trous de 18 mm. La couche est épaisse d'environ 25 cm. Les cossettes terminent leur séchage sur la platine inférieure, percée de trous de 5 mm. Les cossettes sont régulièrement retournées et passent environ 24 heures par platine. Le séchage est obtenu grâce à la chaleur des feux à coke et l’extraction des vapeurs d’eau.

Drogen van de wortels

Het doel van het drogen is om het water uit de wortels te verdampen. Dat wordt bereikt dankzij de hitte van de vuren en de extractie van de dampen. Het drogen wordt uitgevoerd op 3 metalen platen, doorboord met gaten van verschillende diameter volgens de fases van het drogen. De groene bonen worden op de bovenste plaat uitgestrooid in een laag van ongeveer 80 cm. Ze worden vervolgens doorgelaten op de tussenplaat, waar de laag slechts  25 cm bedraagt. Het droogproces wordt voltooid op de bodemplaat met een laag van  10 cm. De bonen worden regelmatig gekeerd en drogen duurt ongeveer 24 uur per plaat.

VIDEO : Séchage des cossettes | Drogen van de bonen

Ouvriers travaillant sur une platine | Arbeiders aan het werk op een plaat

Ouvriers sur une platine | Arbeiders aan het werk op een plaat

Dessous d'une platine | Onderkant van een plaat

Remplissage d'une platine à la sécherie Butez à l'Etoile | Hervullen van een plaat op mechanische wijze

Evacuation des cossettes après séchage à la sécherie Butez à l'Etoile | Verwijderen van de gedroogde bonen

André Dewulf à la sécherie de Ghyvelde | André Dewulf ast Ghyvelde

VIDEO : Evacuation des cossettes après séchage | Gedroogde bonen

Vidéo séchage et fours | Filmfragment Drogen en vuren

Les étapes du séchage de la chicorée par Pierre Noël qui a accompli ce travail dans la sécherie de son père | De verschillende fasen bij het bcichorei drogen door Pierre Noël die dit werk deed in de ast van zijn vader

Etapes du processus de séchage des cossettes- Etude de Melle Richalet | Stappen van het droogproces van de cossettes - Studie van Mademoiselle Richalet

Séchage des cossettes dans des cylindres, usine de St Quentin Coll.Leroux | Cossettes droegen in cilinders- Fabriek Saint - Quentin