La récolte et le transport

Les racines étaient arrachées par les femmes, d'octobre à mi-novembre, une par une, à la main,  à l'aide d'une fourkète. Les racines étaient amenées à la sécherie par les agriculteurs. Elles étaient déposées en tas devant le bâtiment.

Oogsten en transport

De wortels werden gerooid van oktober tot half november.  De vrouwen haalden met behulp van een speciale vork de wortels uit de grond. De wortels werden vervoerd door de boeren en naar de ast gebracht. Ze werden in stapels voor de ast gelost.

La récolte | Oogsten van de wortels
Transit et arrivée à la sécherie | Vervoer en aankomst bij de ast