Les épouses, les familles, les enfants

Chaque année fin septembre, les sécheurs quittent leur famille, femme et enfants pour plusieurs mois. Cette situation est souvent difficile à vivre mais l'espoir de rapporter un bon salaire à la fin de la campagne permet d'affronter plus sereinement cet éloignement. L'abbé Joris de Jaeger, aumônier des sécheurs, a l'idée de permettre aux familles restées en Belgique de rendre visite aux ouvriers sur leur lieu de travail. Aux alentours du 11 novembre, un bus amène femmes et enfants dans les sécheries de la région pour passer quelques heures avec le mari, le papa… Cette visite leur permet également d'apporter de la nourriture et surtout de raconter ce qui se passe à la maison. L'initiative de l'abbé est saluée unanimement et chaque année, tous attendent avec impatience cette journée.

De echtgenote, de familie, de kinderen.

Elk jaar, eind september, verlaten astemannen hun families, vrouwen en kinderen voor meerdere maanden.  Het afscheid is altijd moeilijk,  maar de hoop om met een goed salaris terug te keren verzacht het leed. Pastertje Joris De Jaeger, de aalmoezenier van de astemannen , heeft het idee opgevat om de families die in België verblijven, de mogelijkheid te geven  hun echtgenoot en vader op de werkplek te bezoeken.  Rond 11 november brengt een bus  hen naar de asten om een paar uur samen door te brengen ...
Tijdens dit bezoek kan men ook eten meebrengen,  maar het zijn vooral de verhalen van thuis die hen boeien. Het initiatief van pastertje wordt door iedereen zeer geapprecieerd en elk jaar kijkt men uit naar deze dag.

La vie quotidienne en Belgique | Het dagelijkse leven van de familie in België
La visite en France | Het bezoek in Frankrijk