Arrachage de chicorées avec un soc de charrue

Photo collection Leroux. Peu à peu, on utilise des outils qui permettront d'accélérer et de faciliter l'arrachage des chicorées. Un tracteur tire un soc de charrue qui soulève la terre et permet à l'homme qui avance derrière d'arracher facilement la racine.

Cichorei uitrijden met behulp van een ploeg

Foto collectie Leroux. Geleidelijk aan gebruiken ze hulpmiddelen die het rooien van cichorei versnellen en vergemakkelijken. Een tractor trekt een ploeg die de grond los maakt en waarmee de man er achter  gemakkelijk de wortel kan uittrekken.

 

Arrachage de chicorée avec un soc de charrue | Cichorei uitrijden met behulp van een ploeg