Arrachage des racines avec un soc | Het rooien van de cichoreiwortels met behulp van een ploeg

Arrachage des racines avec un soc

Photo collection Leroux vers 1900-1914. Les racines sont le plus souvent arrachées à la main avec une fourche mais très tôt, on essaie de mécaniser l'arrachage, par exemple à l'aide d'un soc prévu à cet effet.

Rooien van de cichoreiwortels met behulp van een ploeg

De wortels worden meestal met de hand en  met een vork gerooid, maar al vlug  probeert men het handwerk te mechaniseren, bijvoorbeeld met behulp van een ploeg die voor dit doel is voorzien.