Décolletage des racines

Photo collection Leroux. Chacun a sa technique pour décolleter les racines : certains les laissent posées au sol, d'autres les découpent dans la main puis la déposent ensuite.

Afsnijden van het loof

Foto collectie Leroux. Ieder heeft zijn techniek om het loof van de  wortels te snijden: sommigen laten ze op de grond liggen, anderen houden ze in de hand leggen ze vervolgens op hoopjes

 

Décolletage des racines | Afsnijden van het loof