La vie festive et associative

Si vous rencontrez un travailleur saisonnier, parlez-lui absolument de Loon-Plage. Vous remarquerez que ses yeux brillent et il se souviendra : Loon-Plage est en soi un chapitre fascinant du grand livre d'histoires  de la chicorée.

De plaatselijke feesten en de feesten die gelinkt zijn aan de seizoenarbeiders

Als je een seizoenarbeider tegenkomt, moet je hem zeker over Loon-Plage spreken. Je zult merken dat zijn ogen beginnen te blinken en hij zal mijmeren. Loon-Plage is in het grote verhalenboek van cichorei een fascinerend hoofdstuk op zichzelf . (Guido Fossez)

Grande fête à Loon Plage | Groot feest in Loon-Plage

VIDEO: Loon-Plage - 1999

Thérèse Dernis, épouse d'un patron sécheur | Eten in het dorp, getuigenis van Thérèse Dernis, vrouw van een drogerbaas

One thought on ST9b – La vie festive et associative | De festiviteiten lokaal en deze gelinkt aan de seizoenarbeiders

Leave a comment