Expédition des cossettes sèches vers la torréfaction

A la fin de la "campagne", les cossettes sèches entreposées dans le magasin sont remises en sacs pour rejoindre le site de torréfaction, le plus souvent dans la région d'Orchies. Le transport se fait soit en train, soit par péniche lorsque l'on est proche d'un canal.

Vervoer van de gedroogde bonen naar de branderij

Aan het einde van de "campagne" worden droge cichoreibonen die in het magazijn zijn opgeslagen, in zakken gedaan om naar de branderij te brengen, meestal in de regio Orchies. Het transport gebeurt ofwel per trein ofwel per binnenvaartschip wanneer de ast dichtbij een kanaal gelegen is.