Etiquetage des flacons de chicorée liquide et empaquetage

Photo collection Leroux - Equipe d'ouvrières chargées d'étiqueter et d'empaqueter des flacons de chicorée liquide.

Etikettering en verpakken van  flesjes vloeibare cichorei.

Foto collectie Leroux. Team van werknemers dat verantwoordelijk is voor het etiketteren en verpakken van flesjes met vloeibare cichorei.