Salle de conditionnement de la chicorée

Dans l'attente du conditionnement des grains de chicorée en paquets, les sacs sont stockés dans cette salle.

Verpakkingsruimte voor de cichoreikorrels

In afwachting van het in zakjes verpakken van de cichoreikorrels, worden de zakken in deze kamer opgeslagen.