Avec le baluchon, en route pour la France

De nombreux travailleurs de Flandre occidentale sont allés travailler en France. Ils ont pris le train pour Tourcoing pour se rendre au service de l'immigration. Ils ont ensuite rejoint leur lieu de travail en train ou à vélo.

Met de baluchon naar Frankrijk

Veel arbeiders uit West-Vlaanderen gingen werken in Frankrijk. Ze namen de trein naar Tourcoing om zich aan te geven bij de vreemdelingendienst. Daarna trokken zij verder naar hun ast met de trein of per fiets.