Départ pour la France

Chaque année vers la fin du mois de septembre, les sécheurs s'impatientent. Le saisonnier, son contrat en poche, peut partir pour la France. Il rejoint ses camarades. Parfois seul et parfois avec un ami, le baluchon sur l'épaule, il part pour la campagne de trois mois de travail de séchage de racines de la chicorée.

Vertrek naar Frankrijk

Elk jaar, rond eind september begint het te kriebelen. De seizoenarbeider heeft zijn contract op zak en kan vertrekken naar Frankrijk.
Soms alleen, en soms met een vriend, maar steeds met de baluchon op de schouders, trekken ze naar de ast om er de campagne van 3 maanden zwaar labeur aan te vatten. Ze gaan cichoreiwortels  drogen. Eerst gaan ze met de trein naar Tourcoing en van daar naar hun ast.